Ăn chơi

Tự mày mò làm bánh lần đầu trong đời tặng vợ ốm và thành quả bất ngờ!

Ở bên nhau đã lâu như vậy, nhưng hai vợ chồng vẫn luôn biết cách khiến cho nửa kia hạnh phúc, và người ngoài nhìn vào thì vừa thấy cảm động, vừa có chút gì đó phải… “gato”. Từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống, Giang Ơi – Trị Nguyễn đều chia sẻ cùng […]